!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
مبادا میزان محبتت به همسرت رو بر اساس میزان محبت اون به تو تنظیم کنی... اولاً که با این کار نیتت دیگه خدایی نیس و اجر به این عظیمی رو مفت مفت از دست میدی!! ثانیاً هر بار که به همسرت محبت کنی، اون اینطور برداشت می کنه که این محبتت به خاطر وجودش در زندگی ت نیس، بلکه یه جور باج دادنه... همین قضیه کافیه که همسرت رو داغون کنه و نسبت به تو و محبت هات بدبین بشه!

این عدم اعتماد و عدم صداقت، ریشه ی زندگی تونو خواهد سوزوند...

Image result for christian schloe the balance
[ پنجشنبه 6 آبان 1395 ] [ 08:19 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...