!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
فقط خدا می دونه که وقتی می رم خوابگاه دیدن دوستان ولی می دونم که قرار نیس شب رو اونجا بخوابم، چقدددددددددددددددددددددددر حس خوب و شیرینی دارم... یه حس آرامش عمیق... فقط خدا می دونه...[ یکشنبه 2 آبان 1395 ] [ 08:29 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...