!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
روزای خوبی ندارم این روزا....

روزایی پرفشار... روزایی پرتنش... روزایی پر اصطکاک...

اما همه ی اینا به کنار...

این روزا، روزای آخر "دختر بابا" بودن منه...

روزای خوبی نیس...[ سه شنبه 26 مرداد 1395 ] [ 17:25 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...