!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
این روزها بیش از همیشه دارم کشف می کنم که چقددددددر اهل ادعاهای تو خالی بوده م و هستم...[ جمعه 22 مرداد 1395 ] [ 00:57 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...