!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
می دونی چرا یه زن عاشقِ غافلگیر شدنه؟!

چون بهش اثبات میشه حتی وقتی خودش حواسش به خودش نیس، یکی دیگه حواسش بهش هست...[ یکشنبه 17 مرداد 1395 ] [ 15:58 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...