تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - اساس هر کار کرده و نکرده، نیته!

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
جالبه که ما برای کارای نکرده، میگیم نیت مهمه، ولی برای کارای کرده نمیگیم نیت مهمه!!! :-/[ شنبه 12 تیر 1395 ] [ 01:01 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...