!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
جالبه که ما برای کارای نکرده، میگیم نیت مهمه، ولی برای کارای کرده نمیگیم نیت مهمه!!! :-/[ شنبه 12 تیر 1395 ] [ 00:01 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...