!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
یادت باشه اینقد با همسرت وظیفه ی من، وظیفه ی تو، حقوق من، حقوق تو نکنی...

زندگی مشترکی که بر اساس وظایف حقوقی بره جلو، یه ماه هم دووم نمیاره...

از من گفتن بود![ چهارشنبه 9 تیر 1395 ] [ 14:26 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...