!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
چقد سخته تشخیص غرور مردانه از غرورها و تکبرهایی که ریشه در هوای نفس دارن...

توضیحات: اولی ش خیلی دوست داشتنیه، دومی ش خیلی مشمئزکننده! :-/[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 14:49 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...