تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - از ماست که بر ماست! :(

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
خیلی ناراحت کننده ست که مردم هم زود ناراحت میشن از هر حرف آدم، هم خیلی راحت اهل نیش زبان و تیکه انداختن و اینا هستن و انتظار دارن طرف مقابل ناراحت نشه!!!! :|

در واقع شاید هیچ چیز تو زندگی م اینقد برام اذیت کننده نبود و نیست که افراد دور و برم به خودشون حق میدن که خیلی زود و راحت دلخور بشن از آدم ولی به من حق نمیدن که ناراحت بشم و چیزی به دل بگیرم...

و البته پوست کلفتی خودم و اینکه اصن آدم زودرنجی نیستم و بیشتر به نیت افراد توجه دارم تا به گفتار و رفتارشون، بدجوری دامن زده به این قضیه :(


Image result for christian schloe the balance[ چهارشنبه 11 مهر 1397 ] [ 12:09 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...