تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - یادگار هادی آل محمد...

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
«اى آن كه گرفتاری هاى سخت تنها به وسیله ی او باز می گردد؛ اى آن كه تیزى تیغ دشواری ها به کمک او درهم شكسته می شود؛ ... ای پروردگار من! مشكلى به من رسیده كه سنگینى اش مرا به زحمت انداخته است، و دشوارى بر من فرود آمده كه به دوش كشیدنش مرا گرانبار نموده است... آرى آن را تو به قدرت خویش بر من فرود آورده اى، و با نیرویت متوجّه من ساخته اى... بر محمّد و خاندانش درود فرست، و گشایش را پروردگارا به كرم و فضلت به روى من بگشا و چیرگى اندوه را به نیرویت از من برگیر...  مرا در آنچه از آن به تو شكایت نمودم خوش بینى عطا فرما و شیرینى رفتارت را نسبت به آنچه از تو خواستم به من بچشان... از پیشگاه خود مهر و گشایش گوارایى به من ببخش و از نزد خود نجات فورى برایم قرار ده... پروردگاراً از مشكلى كه بر من فرود آمده سخت به تنگ آمدم و وجودم را به خاطر حادثه اى كه برایم رخ داده اندوه فرا گرفته است... تنها تو توانایى، براى برطرف ساختن آنچه به آن دچار شدم و دفع آنچه در آن افتادم... پس به فضل خویش آن را برایم به انجام برسان، هرچند خود را سزاوار آن از سوى تو نمى دانم، اى صاحب عرش بزرگ، و داراى نعمت كریمانه، تنها تو نیرومندى، اى مهربان ترین مهربانان، دعایم را اجابت كن اى پروردگار جهانیان...»

این بخشی از یه دعای کوتاهِ یک و نیم صفحه ای تو مفاتیح الجنانه که انگار مث یک مَرکب سریع السیر تو رو مستقیم می بره بالا تو عرش پیش خدا، مستقیم و چشم تو چشم با خدا، که اینا رو بهش رو در رو بگی و در جا جواب رو بگیری و خوشحال برگردی خونه ت... بارها این دعا منو نجات داد از غم ها و دلتنگی ها و سنگینی ها و دردها و مشکلات... ما چقد خوشبختیم که از امام هادی(ع) این دعای زیبا بهمون رسیده...

اگه امام هادی(ع)، امام نبود... اگه اصن مسلمون نبود... اگه فرزند بهترین خلق خدا نبود...اگه هیچ خدمتی، هیچ کاری برای بشریت نمی کرد، فقط به خاطر همین یه دعا که از ایشون به ما رسیده، باید هر روز در عالم از نام و یادش تجلیل می شد و سخن ها در موردش گفته می شد... باید همه ی عالم، عاشقش می شدن... این دعا، عجیب به من می سازه...عجیب...

توضیحات1: این دعا توی مفاتیج الجنان دقیقا قبل از دعای مشهور فرج (الهی عظم البلاء) قرار داره.

توضیحات2: میلاد این امام هدایتگر و مهربان بر همه ی شیعیانش مبارک...
[ دوشنبه 5 شهریور 1397 ] [ 11:51 ] [ *برف دونه* ] حرف دل