تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - نصیحت برف دونه ای!!

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
اینو از این برف دونه ی دنیا دیده ی گیس سفید(!!) به یادگار داشته باش فرزندم!!!! که:

هرگز بین خودت و همسرت واسطه ای قرار نده! هرررررررگززززززز....

هرگز نذار حرف های دلت، با واسطه به همسرت برسه...

نصف مشکلات خانودگی مردم به خاطر رعایت نکردن همین اصل ساده ست.

با هم حرف بزنید...

حتی اگه حرف هاتون مزخرف، غیرمنطقی و غیرمنصفانه باشه...

حتی اگه دوس داشته باشید داد بزنید تا تخلیه بشید...

حتی اگه نتونید جلوی گریه هاتونو بگیرید...

حتی اگه می ترسید همسرتون ناراحت بشه...

باهم حرف بزنید، بی واسطه...

خودتون دو نفری... چشم تو چشم...

اون وقت می بینید که ابرهای خشم و کلافگی، کنار می رن و خورشید عشق و محبت دوباره پرتوهاشو بر زندگی تون می تابه و زندگی تون گرم و نورانی میشه... بین زن و شوهر هیچچچچچ واسطی نباید باشه برای انتقال پیام ها و حرف ها... چه حرفای شیرین، چه حرفای تلخ و گله ها...اینو همیشه یادت باشه فرزندم![ سه شنبه 2 مرداد 1397 ] [ 17:21 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...