تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - ای صلح، ای سلام

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
خدایا... یادته؟

من خودمو برای یه جنگ تمام عیار آماده کرده بودم...

اما تو نذاشتی حتی یه گلوله شلیک بشه![ چهارشنبه 15 فروردین 1397 ] [ 10:02 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...