تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - این قافله ی عمر عجب می گذرد...

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
باورم نمیشه امروز 28 سال میشه که از خدا عمرِ این دنیایی گرفتم... چه ناسپاس بودم در حفظ این امانت مهم الهی... 

این قافله ی عمر عجب می گذرد...[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 07:20 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...