تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - در صدر امور بودن سخته...خیلی سخت...

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
خسته ام...

خسته ام از این که همه ش من باید در راس یک جریان یا فعالیت گروهی باشم... نعمت خیلی بزرگیه که خداوند به من داده، برکت های زیادی برام داشته، ولی دیگه واقعاً خسته شدم... از همراهی نشدن ها خسته شدم... از دست تنها بودن... از این همه نقشه های برآورده نشده و برنامه ی روی زمین مونده... از این همه هدفی که بهشون نرسیدم... از این همه رویاهایی که دود شدن رفتن هوا... از این همه آرمانِ رنگ پریده...

دلم می خواد خودم بشم جزئی از یه مجموعه ی بزرگ تر... که به جای این همه مسئولیت و هدایتگری، خودم یه جزء کوچیکی باشم و عوضش کمی یاد بگیرم و استفاده کنم از مدیریت بقیه... دلم استاد می خواد، راهنما می خواد، هدایتگر می خواد... یکی که منو بفهمه...یکی که منو از سرچشمه ی معرفت دینی سیراب کنه...

خسته ام...

خیلی خسته...[ یکشنبه 5 آذر 1396 ] [ 18:57 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...