تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - وگرنه خارجی ها که نمی شناسنش که!!!

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
من به ابعاد دیگه ی ماجرا کاری ندارم، مسئله ی جالب توجه برا من تو این ماجرا این بود که آزاده نامداری فکرشم نمی کرد تو سویس اینقد ایرانی همه جا ریخته باشه!!!! :)))))))))))))[ دوشنبه 2 مرداد 1396 ] [ 22:34 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...