تبلیغات
!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع - خوبِ من

!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
                 اینقدر خوب نباش!

     التماست می کنم...

                 این دنیای لعنتی، خوب ها را زود از انسان می گیرد ...

Image result for christian schloe the beginning[ یکشنبه 13 فروردین 1396 ] [ 15:57 ] [ *برف دونه* ] بگو و رد شو...