!!ورود هر گونه دغدغه، ممنوع
آقای محترم، برادر عزیز، پسر خوب!

اگه همسرت تمایلی به مسافرت کردن به همراه خانواده ی شما نداره یا به شدت شاکی می شه از این که حتی پیشنهادش رو مطرح کنی، علتش رفتار نسنجیده ی خودته!

علتش اینه که شما وقتی با خانواده ت هستی، کوچک ترین توجهی به همسرت نمی کنی... این قضیه به تنهایی برای یه زن کلی آزاردهنده ست، دیگه چه برسه تو مسافرت باشه که یه زن دوس داره تو جاهای جدید با همسرش باشه و باهم عکس بگیرن و باهم هله هوله بخورن و باهم از مسافرت لذت ببرن.

اما اگه مرد باهوشی باشی، حتی وقتایی که با جمع خانواده ت میرین مسافرت، در عین حال که سعی می کنی به همه خوش بگذره، هر از چند گاهی به همسرت نشون میدی که تمام توجه ت با اونه... حواست بهش هست... هواشو داری... نظرشو می پرسی... باهاش عکس میگیری... براش چیزی که دوس داره می خری و ... با این روش خانواده ی شوهر که هیچی، با دشمن هم مسافرت کنین، به همسرت خوش می گذره و هرگز مخالفت نمی کنه :)

یادت باشه اون حتی اگه صد سال از ازدواج تون گذشته باشه، توی خانواده ی تو غریب محسوب میشه و تمام پشتگرمی ش تویی... در ضمن، مسئولش هم تویی... ینی همونطور که این زن، گل خونه ی تو محسوب میشه و باید ازش مواظبت کنی، بیرون از خونه و تو مسافرت هم باید حواست بهش باشه. انتظار که نداری مثلا مادر یا پدر یا خواهرت مواظبش باشن که؟!هوم؟!! :-/

مسئول نگه داری این گل، تو هستی نه کس دیگه... بنابراین اگه حتی در بدترین شرایط هم این گل توسط قلب تو آبیاری بشه، هرگز پژمرده نمیشه و هرگز ساز مخالف نمی زنه. اینجوری به خودت هم حسابی خوش می گذره! از من گفتن بود :)

توضیحات: البته بنده به عنوان یه خانم اعتراف می کنم که معتقدم بعضی از مسافرت ها الا و بلا باید دونفره باشه و لاغیر!![ یکشنبه 8 اسفند 1395 ] [ 16:11 ] [ *برف دونه* ] تحلیل و تفکر